Officieel zou je de Eerste Wereldoorlog kunnen laten beginnen met de Duitse inval in België op 4 augustus 1914.
Op enkele maanden tijd bezetten Duitse troepen het grootste deel van het Belgisch grondgebied.
Op 21 oktober 1914 begonnen de eerste gevechten in Sint-Juliaan.  Deze zouden de volgende vier jaren nauwelijks stoppen.

Tijdens de ongeveer drie maanden vooraf hadden de inwoners de oorlog steeds dichterbij zien komen. 
Met de mobilisatie in de vroege morgen van 1 augustus  1914 begonnen ze te beseffen dat het ernstig werd, toen jonge dorpsgenoten het bevel kregen om zich binnen de 24 uur bij hun eenheden te melden. 
De inwoners hoorden verhalen over Duitse Uhlanen (verkenners) die uit het niets leken te verschijnen en opnieuw te verdwijnen.  Er kwamen ook berichten over gevechten waar ook dorpsgenoten in betrokken waren.
In Sint-juliaan werd onderdak geboden aan vluchtelingen van elders in België (vooral uit de Mechelse omgeving) en zelfs ook aan vluchtelingen uit de buurt van Rijsel (Noord-Frankrijk).
Begin oktober kwamen een 1000-tal Franse Territorialen in het dorp aan.  Die moesten natuurlijk onderdak vinden.  Dit gaf natuurlijk de nodige commotie.
In de tweede helft van oktober passeerden lange rijen vluchtelingen uit Roeselare, Westrozebeke, Passendale, …
Op 20 oktober kregen de inwoners van Sint-Juliaan de raad van de gemeentelijke overheid om te vluchten.  Ook een Franse dokter vertelde aan de dorpelingen dat het nu té gevaarlijk werd om nog in het dorp te blijven.  De meeste dorpelingen gaven hieraan dan ook gevolg en vertrokken.
Op 21 oktober 1914 begonnen de eerste gevechten in Sint-Juliaan.  Deze zouden de volgende vier jaren nauwelijks stoppen.

Wie een ‘overzicht’ wil over het militair verloop in ons dorp (en de bredere omgeving) kan alvast terecht op volgende webpagina’s: ‘Slagen in de Westhoek’.  Daar vind je een cursusreeks die ik eind vorige eeuw maakte.

Later komt hier nog meer info over het verloop van de oorlog in Sint-Juliaan.